หน้าหลัก

Login Formหนังสือใหม่

 

alt   

ชื่อหนังสือ         กลศาสตร์การแตกหัก

ชื่อผู้แต่ง           จิรพงศ์ กสิวิทย์อำนวย

Call no.             TA409 จ64ก45

 

เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย บทที่ 1 กล่าวถึงภาพรวม บทที่ 2 กลศาสตร์ของแข็ง บทที่ 3 กลศาสตร์การแตกหักยืดหยุ่นเชิงเส้น บทที่ 4 กลศาสตร์การแตกหักสำหรับการครากขนาดเล็ก บทที่ 5 กลศาสตร์การแตกหักอิลาสติก-พลาสติก บทที่ 6 ความต้านทานการแตกหัก และการวิเคราะห์การแตกหัก บทที่ 7 การเติบโตของรอยร้าวล้า บทที่ 8 การเติบโตของรอยร้าวที่ได้รับผลของสภาพแวดล้อม

 

alt      

ชื่อหนังสือ         คู่มือ Coding ภาษา C ฉบับสมบูรณ์

ชื่อผู้แต่ง           สุดา เธียรมนตรี

Call no.             QA76.73.C15 ส73ค77 2564

 

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา C ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปถึงการเขียนโปรแกรม เพื่อประยุกต์ใช้งาน

 

alt      

ชื่อหนังสือ         พัฒนา Application ด้วย React และ

                         React native

ชื่อผู้แต่ง           บัญชา ปะสีละเตสัง

Call no.             QA76.76.A65 บ63พ63

 

เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย บทที่ 1 การติดตั้งและพื้นฐานของ React บทที่ 2 การสร้างและใช้งาน Component บทที่ 3การกำหนดและจัดการ Event การใช้ Refs, State, Effect และ Context บทที่ 5 การกำหนดเส้นทางด้วย Route บทที่ 6 การกำหนดสไตล์ด้วย Bootstrap บทที่ 7 การรับและจัดการข้อมูลจากฟอร์ม บทที่ 8 การใช้ React ร่วมกับ Rest API (1) บทที่ 9 การใช้ ฑำฟแ ร่วมกับ Rest API (2) บทที่ 10 การใช้ React ร่วมกับ Rest API (3) บทที่ 11 สร้างและทดสอบ React บทที่ 12 การกำหนด StyleSheet และ Flexbox บทที่ 13 สร้าง UI ด้วย Core Component (1) บทที่ 14 สร้าง UI ด้วย Core Component (2) บทที่ 15 การสร้าง Navigation ระหว่างหน้าจอ บทที่ 16 การเข้าถึง API ของระบบ บทที่ 17 การใช้กล้องถ่ายภาพและสแกนโค้ด บทที่ 18 การเชื่อมต่อระหว่าง Mobile App กับ Rest API

 

 

alt      

ชื่อหนังสือ         สูตรลับหาสินค้าที่ตลาดต้องการ

ชื่อผู้แต่ง           สุมลรัตน์ ภิรมย์ธนากุล

Call no.             HF5415.1265 ส74ส73

 

เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ทำไมต้องเรียนรู้เทคนิคหาสินค้าที่ตลาดต้องการ, เข้าใจกลยุทธ์การหาสินค้าที่ตลาดต้องการ, Autocomplete ใช้ฟีเจอร์บ้านๆ ช่วยหาสินค้านำขาย Related Searches หาสินค้าน่าขายที่เกี่ยวข้องกัน, Google Trands สำรวจสนค้าฮิตติดเทรนด์ตลาด, ยืมมือ Keyword planner ช่วยหาสินค้าที่ตลาดต้องการ, แอบส่องสินค้าที่ตลาดต้องการใน Shopee และ Lazada, Ubersuggest เครื่องมือเทพช่วยหาสินค้าที่ตลาดต้องการ, Keysearch ครบเครื่องเรื่องวิเคราะห์สินค้า, Keyword surfer ส่วนขยายดีๆ ช่วยหาสินค้าโดนๆ

 

 

alt    


 

ชื่อหนังสือ         มนุษย์พันธุ์ผสม = The next generation

ชื่อผู้แต่ง           ไรอัน, โทนี

Call no.             HQ769 ร95ม37

 

เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที่ 1 สิ่งที่รอคอยลูกหลานของเราในโลกอนาคต, ส่วนที่ 2ความสามารถที่ลูกหลานของเราต้องมีเพื่อเอาตัวรอดในโลกอนาคต, ส่วนที่ 3 ลงมือสร้างสรรค์ชีวิตในโลกอนาคตที่ดียิ่งกว่าเดิม

 

 

alt      

ชื่อหนังสือ         คู่มือการเขียนแผนการตลาดอย่างมืออาชีพ :

                         สำหรับมือใหม่ และผู้ประกอบการ SME = The

                         marketing plan guidebook : for beginner

                         marketer, non-marketer and SME

ชื่อผู้แต่ง           สวัสดิ์ เก่งชน

Call no.             HF5415.13 ส56ค74

 

เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ จะมีทั้งหมด 9 บท บทที่ 1 กล่าวถึงบทสรุปของผู้บริหาร บทที่ 2 สถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน บทที่ 3 การวิเคราะห์ Swot และประเด็นสำคัญ บทที่ 4 การกำหนดวัตถุประสงค์ บทที่ 5 การกำหนดกลยุทธ์การตลาด บทที่ 6 การวางแผนปฏิบัติการ บทที่ 7 ประมาณการด้านการเงิน บทที่ 8 การควบคุมเมื่อนำแผนสู่การปฏิบัติ บทที่ 9 จะเป็นบทสรุป

 

 

alt      

ชื่อหนังสือ         Super Excel

ชื่อผู้แต่ง           นันทนี แขวงโสภา

Call no.             HF5548.4.M523 น63ซ73

 

เนื้อหาหนังสือประกอบด้วย บทที่ 1-2 รวบรวมเทคนิคและเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับโปรแกรม Excel บทที่ 3และ4 พูดถึงเทคนิคการใช้โปรแกรม Excel สร้างกราฟที่สามารถนำเสนอข้อมูลในแบบ Interactive โดยใช้ข้อมูลเพียงชุดเดียว แต่สามารถสร้างกราฟที่สรุปสาระสำคัญของข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบและหลากหลายมุมมอง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด บทที่ 5 พูดถึงการสร้างฟอร์มแบบต่างๆ เช่น เทคนิคการนำคอนโทรล ListBox และ MultPage มาใช้เพื่อให้ทำงานร่วมกับข้อมูลได้อย่างมืออาชีพตั้งแต่การป้อน แก้ไข ค้นหา เรียงลำดับ การใส่รูปภาพ สามารถทำได้อย่างรวดเร็วกว่าการเรียกใช้คำสั่งในแถบเมนูของเวิร์กชีต

 

 

alt      

ชื่อหนังสือ         คู่มือ Coding ภาษา Python ฉบับสมบูรณ์

ชื่อผู้แต่ง           สุดา เธียรมนตรี

Call no.             QA76.73.P98 ส73ค77

 

เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ มีทั้งหมด 17 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 รู้จักกับภาษา Python บทที่ 2 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษา Python บทที่ 3 ตัวแปร ชนิดข้อมูล นิพจน์ และดัวดำเนินการ บทที่ 4 การแสดงผลและการรับข้อมูล บทที่ 5 คำสั่งควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรม บทที่ 6 ข้อมูลชนิดเรียงลำดับ เซต และดิชันนารี บทที่ 7 ฟังก์ชัน บทที่ 8 การจัดการข้อผิดพลาด บทที่ 9 Graphic User Interface บทที่ 10 ตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ และ Event Handling บทที่ 11 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ บทที่ 12 ทำงานกับไฟล์ บทที่ 13 การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล บทที่ 14 การสร้าง GUI Form ด้วย PyQt และ Qt Designer บทที่ 15 การสร้างรายงานด้วย ReportLab บทที่ 16 Python กับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ บทที่ 17 Python กับงานด้าน Data Science

 

 

alt      

ชื่อหนังสือ         เปลี่ยนการค้นหาให้กลายเป็นยอดขายดัน

                         เว็บไซต์ให้เป็นที่ 1 ด้วย Google Ads

ชื่อผู้แต่ง           ศุภณัฐ สุขโข

Call no.             HF6146 ศ74ป74

 

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย Google Ads กับการตลาดยุคใหม่, เปิดบัญชีโฆษณา Google Ads, ค้นหา Keyword สุดปังเอามาทำโฆษณา, สร้างเคมเปญโฆษณาใน Google Ads, สร้างแคมเปญโฆษณาแบบ Display, วัดผลโฆษณาและวิเคราะห์ผล, Conversion tracking และ Remarketing, เจาะลึกการประมูลและการคิดราคา Google Ads, CPA และการประมูลโฆษณาเพื่อเพิ่มยอดขาย, รวมคำแนะนำและเทคนิค Google Ads

 

 

alt      

ชื่อหนังสือ         เทคโนโลยีไฮดรอลิกอุตสาหกรรม =

                         Industrial hydraulic technology

ชื่อผู้แต่ง           พรจิต ประทุมสุวรรณ

Call no.             TC160 พ42ท72

 

เนื้อหาภายในเล่มมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับระบบพรอพอร์ชันนัลไฮดรอลิก และระบบเซอร์โวไฮดรอลิก ที่เป็นการผสานเทคโนโลยีไฮดรอลิกไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการควบคุมเข้าไว้ในระบบ

 

 

alt      

ชื่อหนังสือ         PLC และการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์

ชื่อผู้แต่ง           พิศนุรัตน์ เขจร

Call no.             TJ223.T5 พ64พ68

 

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงการใช้ PLC FX series และ iQ-F series ในการควบคุมระบบเซอร์โวมอเตอร์ ซึ่งระบบเซอร์โว เป็นระบบเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนที่ของมอเตอร์ และนำมอเตอร์ไปขับเคลื่อนเครื่องจักรอีกที ระบบขับเคลื่อนเป็นระบบที่สำคัญของเครื่องจักรเนื่องจากการเคลื่อนที่เป็นสิ่งสำคัญในการผลิตสินค้าและบริการ และปัจจุบันระบบเซอร์โว เป็นสิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆ ของอุตสาหกรรมเนื่องจากสามารถควบคุมตำแหน่งและความเร็วการเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำ เพราะอุปกรณ์มีประสิทธิภาพสูงมาก ใช้งานง่ายขึ้น ราคาถูกลง

 

  

alt     

ชื่อหนังสือ         ธรณีวิทยาเบื้องต้นสำหรับวิศวกรรมโยธา =

                         Introduction geology for civil engineering

ชื่อผู้แต่ง           ทิพย์วิมล แตะกระโทก

Call no.             TA705 ท63ธ43

 

เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย 13 บท คือ แร่ หินอัคนี หินตะกอน หินแปร การประเมินคุณภาพของหินในงานวิศวกรรมโยธา การประเมินเสถียรภาพทางลาดชันของดินและหิน ธรณีวิทยาสำหรับแหล่งวัสดุก่อสร้าง ขบวนการแม่น้ำ ธรณีวิทยาสำหรับฐานรากถนน ธรณีวิทยาสำหรับงานเขื่อน ธรณีวิทยาสำหรับแหล่งน้ำใต้ดิน ขบวนการบนชายฝั่งทะเล

 

 

alt      

ชื่อหนังสือ         เคมีอินทรีย์ของพอลิเมอร์ = Organic

                         chemistry of polymer

ชื่อผู้แต่ง           เมธา รัตนากรพิทักษ์

Call no.             QD380 ม43ค74 2564

 

หนังสือเล่มนี้ เนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 7 บท บทที่ 1 จะกล่าวถึงบทนำที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน บทที่ 2 เนื้อหาเกี่ยวกับปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบขั้นโดยจะเน้นปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์ประเภทต่างๆ และได้แทรกเนื้อหาจลนศาสตร์ของปฏิกิริยานี้ ซึ่งจะทำให้เข้าใจว่าทำไมพอลิเมอร์ที่เตรียมด้วยวิธีนี้จึงมีการเพิ่มน้ำหนักโมเลกุลอย่างช้าๆ บทที่ 3 เป็นปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบลูกโซ่อนุมูลอิสระ โดยได้มีการแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับจลนศาสตร์ของปฏิกิริยาเพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของปริมาณของสารริเริ่มปฏิกิริยาและปริมาณของมอนอเมอร์ที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาและต่อน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ บทที่ 4, 5 และ 6 จะกล่าวถึงปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบไอออนิก แบบโคออร์ดิเนชันและแบบเปิดวง ตามลำดับ โดยเน้นกลไกการเกิดปฏิกิริยาพร้อมทั้งยกตัวอย่าง พอลิเมอร์ที่สำคัญที่สังเคราะห์ด้วยปฏิกิริยาเหล่านี้ บทที่ 7 จะเป็นการประยุกต์ใช้ปฏิกิริยาทางเคมีอินทรีย์เพื่อเพิ่มและดัดแปรหมู่ฟังก์ชันในโซ่พอลิเมอร์ รวมทั้งเทคนิค การสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบกลุ่มและพอลิเมอร์แบบต่อกิ่งและและมีเนื้อหาเกี่ยวกับปฏิกิริยาทางเคมีอินทรีย์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อสารชีวโมเลกุลบนโซ่พอลิเมอร์

 

 

alt     

ชื่อหนังสือ         Story marketing ทำการตลาดผ่าน'เรื่องเล่า'

                         ต้องรู้จักการ 'เล่าเรื่อง' อย่างชาญฉลาด

ชื่อผู้แต่ง           พีระวัฒน์ อุรพีพัฒนพงศ์

Call no.             HF5415.1255 พ64ส34

 

เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 10 บท บทที่ 1 การตลาดเรื่อเล่า เริ่มต้นที่การเอาใจเขามาใส่ใจเรา บทที่ 2 การตลาดเรื่องเล่าที่ดี ต้องไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง บทที่ 3 การตลาดเรื่องเล่าที่ดี ไม่ใช่แค่เพียงคำพูด บทที่ 4 การตลาดเรื่องเล่าที่ดี ต้องเลือกใช้สื่ออย่างชาญฉลาด เรื่องที่ 5 การตลาดเรื่องเล่าที่ดี ต้องเริ่มต้นจากเป้าหมาย บทที่ 6 การตลาดเรื่องเล่าที่ดี จะต้องเข้าใจลูกค้าอย่างลึกสุดใจ บทที่ 7 การตลาดเรื่องเล่าที่ดี ต้องมีคาแรคเตอร์ บทที่ 8 การตลาดเรื่องเล่าที่ดี ต้องเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย บทที่ 9 การตลาดเรื่องเล่าที่ดี ต้องทำให้จดจำได้ บทที่ 10 การตลาดเรื่องเล่าที่ดี เกิดจากกระบวนการไม่ใช่ประสบการณ์ Story marketing framework

 

 

alt

  

 

 

ชื่อหนังสือ         การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = Human

                         resource development

ชื่อผู้แต่ง           ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี

Call no.             HF5549.5.M3 ศ64ก64 2564

 

หนังสือเล่มนี้เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ประกอบด้วย ภาคที่1 เป็นภาคทฤษฎี  ประกอบด้วย 5 บท ภาคที่ 2 เป็นภาคปฏิบัติ กระบวนการและกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 8 บท

 

 

alt      

ชื่อหนังสือ         การบัญชีต้นทุน : แนวคิดการคำนวณต้นทุน

                         ผลิตภัณฑ์และการบันทึกบัญชี = Cost

                         accounting

ชื่อผู้แต่ง           สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

Call no.             HF5686.C8 ส43ก77 2563

 

หนังสือเล่มนี้ เนื้อหาเน้นไปที่การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ และหลักการบันทึกบัญชีต้นทุนในระบบบัญชีต่างๆ ให้แนวคิดเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และหลักการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องเป็นสำคัญ

 

 

alt

  

 

 

ชื่อหนังสือ         คู่มือเตรียมสอบ The ultimate guide to the

                          new TOEIC test

ชื่อผู้แต่ง           ธนภัทร ภวชโลทร

Call no.             PE1128 ธ34ค77

 

หนังสือเล่มนี้ ออกมาเพื่อเป็นคู่มือที่ครอบคลุมแนวข้อสอบที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้ได้เตรียมความพร้อมในการทำข้อสอบทั้งส่วนฟังและอ่านของข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่โดยผ่านการถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน

 

 

alt      

ชื่อหนังสือ         ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับฟิสิกส์โดยใช้

                          MATLAB

ชื่อผู้แต่ง           จอมภพ แววศักดิ์

Call no.             QC175.15 จ54ร68

 

เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย บทที่ 1กล่าวถึงพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการโปรแกรม โปรแกรมภาษา Matlab และความผิดพลาดเชิงตัวเลข บทที่ 2 กล่าวถึงสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สำหรับระเบียบวิธีขั้นพื้นฐาน บทที่ 3  กล่าวถึงสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สำหรับระเบียบขั้นสูง บทที่ 4 กล่าวถึงการแก้ระบบสมการ ทั้งระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น บทที่ 5 กล่าวถึงการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างกราฟตัวแทนชุดข้อมูล บทที่ 6 กล่าวถึงสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยซึ่งกล่าวถึงพื้นฐานและระเบียบวิธีชัดแจ้ง บทที่ 7 กล่าวถึงสมการเชิงอนุพันธ์ยอ่ย สำหรับระเบียบวิธีชัดแจ้งขั้นสูง บทที่ 8 กล่าวถึงสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย สำหรับระเบียบวิธีผ่อนปรนและระเบียบวิธีสเปคตรัม บทที่ 9 กล่าวถึงสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย สำหรับความเสถียรและระเบียบวิธีปริยายโดยได้กล่าวถึงฟังก์ชันพิเศษและควอดราเชอร์ บทที่ 10 และ 11 กล่าวถึงระเบียบวิธีสโตคาสติก

 

 

alt      

ชื่อหนังสือ         การตลาดบริการ = Services marketing

ชื่อผู้แต่ง           ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

Call no.             HF5415.122 ธ36ก64 2563

 

เนื้อหาหนังสือ ประกอบด้วย 3 ภาค 14 บท ภาคที่1 กล่าวถึง ธุรกิจการบริการและการกำหนดกลยุทธ์ ภาคที่ 2 กล่าวถึงการสร้างบริการเกินความคาดหมาย และภาคที่ 3 กล่าวถึงการบริหารมุ่งสู่ความสำเร็จ

 

 

alt      

ชื่อหนังสือ         วิจัยการตลาดเชิงปฏิบัติการ = Practical

                          marketing research

ชื่อผู้แต่ง           ชลธิศ ดาราวงษ์

Call no.             HF5415.2 ช43ว62

 

เนื้อหาจะมุ่งเน้นขั้นตอนการทำวิจัยแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดพร้อมแสดงตัวอย่างเพื่อการเข้าใจและมองเห็นภาพที่เกิดขั้นในธุรกิจจริง ในเนื้อหาประกอบด้วย 12 บทซึ่งประกอบด้วยขึ้นตอนการทำวิจัยการตลาดตั้งแต่การกำหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ การสร้างแบบสอบถาม การเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ผลวิจัย ไปจนถึงการนำผลวิจัยมาเขียนรายงานและติดตามผลการดำเนินการวิจัย

 

 

alt     

ชื่อหนังสือ         ตัดต่องานภาพยนตร์ ใส่เอฟเฟ็กต์และโมชัน

                         กราฟิกด้วย Premiere Pro & After Effects

                         พร้อมความสามารถใหม่ใน 2021 +

                         Workshop ตัวอย่างงาน

ชื่อผู้แต่ง           กองบรรณาธิการ

Call no.             T385 ก52ต67

 

หนังสือเล่มนี้จะแนะนำโปรแกรมตัดต่อ Adobe Premiere Pro เนื้อหาจะสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการประยุกต์ใช้งาน ผู้อ่านจะได้เรียนรู้การทำงานตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจของการทำงาน Post-Production รูปแบบของหน้าต่างการทำงาน เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการตัดต่อ ตลอดจนเวิร์กชอปที่จะใช้ในการฝึกทำและสามารถนำไปประยุกต์การสร้างชิ้นงานการตัดต่อในรูปแบบของเราเองได้ และโปรแกรมสร้างเอฟเฟ็กต์ Adobe After Effects ซึ่งเราจะเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว การสร้างเอฟเฟ็กต์ให้กับคลิปวิดีโอ พร้อมเวิร์กชอปให้ได้ฝึกฝนเพื่อความเข้าใจเพิ่มเติม