หน้าหลัก

Login Formหนังสือใหม่

    

ชื่อหนังสือ        จิตวิทยาการรู้คิด = Cognitive psychology

ชื่อผู้แต่ง          พาสนา จุลรัตน์
Call no.            LB1051 พ65จ63

 

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการรู้คิด ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับสมอง ทฤษฎีการรู้คิด การใส่ใจ การรับรู้ การจำ การลืม ภาษา การแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณฐาณ ความคิดสร้างสรรค์ เมตาคอกนิชัน ยุทธวิธีการเรียน และการดูหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการการรู้คิด ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้

        

  

ชื่อหนังสือ          โลกนี้ไม่มีอะไรที่คุณขายไม่ได้

ชื่อผู้แต่ง            คะกะตะ, อะกิระ

Call no.              HF5438.25 ค62ล92 2563

 

เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย บทที่ 1 สิ่งจำเป็นสำหรับนักขายคือ ความรักและความตั้งใจจริง บทที่ 2 มอบ ความรัก อันสูงสุดและความเคารพให้กับลูกค้า ฉบับมารยาท, บทที่ 3 จะได้เซ็นสัญญาหรือไม่ขึ้นอยู่กับ วิธีพูด-ฉบับวิธีการพูด, บทที่ 4 สาเหตุที่ขายได้ กับ สาเหตุที่ขายไม่ได้ซึ่งเกิดจาก แนวคิดมนุษย์คือผู้อ่อนแอ

    

  

 

ชื่อหนังสือ           ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ : คำศัพท์และ

                           เทคนิคสำหรับการอ่านและบันทึกเวชระเบียน

                           = Medical English for professionals

                           feasibility of projects

ชื่อผู้แต่ง              LiveABC

Call no.               PE1116.M4 ล93ภ65

  

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ เน้นเรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและมีคำศัพท์ทางการแพทย์ พร้อมคำอธิบาย นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดด้านการเขียนพร้อมเฉลย ข้อดีอีกอย่างคือ มีไฟล์เสียงอ่านให้ด้วย จึงเหมาะสำหรับอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้เพิ่มเติมจากตำราเรียนด้วยตนเอง

 

    

  

ชื่อหนังสือ        คนเก่งพักเป็น : สูตรลับพัฒนาตัวเองที่อัจฉริยะ

                        ระดับโลกใช้กัน = Peak performance

ชื่อผู้แต่ง          สตุลเบริค, บราด

Call no.           BF637.S4 ส37ค37

 

หนังสือเล่มนี้เนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วน 9 บท ส่วนที่ 1 ความตึงเครียด+การพัก=การพัฒนา ส่วนที่ 2 เตรียมตัวให้พร้อม, ส่วนที่ 3 เป้ามายของชีวิต

 

  

 

ชื่อหนังสือ        การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าในโลก และผล

                        กระทบต่อรูปแบบการค้า การส่งออก และการ

                        เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศไทย =

                        The new normal of global trade : the

                        impact on Thailand's export structure and 

                        stuctural changes

Call no.           HF1379 ก657

 

เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 4 บท บทที่ 1 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าโลก (Evolution of global trade pattern) บทที่ 2 ปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดความปกติในรูปแบบใหม่ในการค้าโลก (Factors influencing new normal in global trade paatern) บทที่ 3 ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลทำให้เกิดความปกติในรูปแบบใหม่ในการค้าโลก (Other factors influencing new normal in global trade pattern) บทที่ 4 ผลกระทบของคตวามปกติในรูปแบบใหม่ในการค้าโลกที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย (The effects of new normal in global trade pattern)

 

  

ชื่อหนังสือ        Super easy conversation อังกฤษสั้น ง่าย พูด

                        ได้คล่อง

ชื่อผู้แต่ง          แพก, ซอนยอบ

Call no.           PE1131 พ82ซ73

 

หนังสือเล่มนี้ รวบรวมความรู้ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ขึ้นพื้นฐานไปจนถึงบทสนทนาที่ใช้จริงในชีวิตประจำวันโดยเรียงเป็น 4 ขั้นตอน เริ่มจากไวยากรณ์พื้นฐาน 15 แบบ ตั้งแต่รูปปัจจุบันกาลจนถึงอนาคตกาล คำกริยาพื้นฐาน 45 คำ ที่เป็นกุญแจนำไปสู่ประโยคภาษาอังกฤษทั้งหมดและ รูปแบบประโยคสำคัญ 55 รูปแบบที่เป็นพื้นฐานของประโยคสนทนาในชีวิตประจำวัน

 

  

  

ชื่อหนังสือ        อ่านเล่มนี้จบ... พร้อมรบเรื่อง Tense

ชื่อผู้แต่ง          พนิตนาฏ ชูฤกษ์

Call no.            PE1112 พ36อ63 2557

 

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ เนื้อหาประกอบด้วย มา (ทำใจ) รู้จัก Tense กันเถอะ, Present Simple เน้น-ภาพรวมบอกปัจจุบัน, Past Simple ก็อดีตมันจบไปแล้ว, Future Simple จะทำแล้วจร้า,  Present Continuous กำลังทำอยู่ เดี๋ยวก็เลิกจ้า, Past Continuous กำลังจะทำแล้วจ้า, Presen Perfect ช่วงเวลาที่แสนสมบูรณ์ Past Perfect อดีตที่เกิดก่อน,  Future Perfect จะต้องทำเสร็จแล้วแน่ๆ Present Perfect Continuous เน้นว่าต้องทำน๊าน...นาน,  Past Perfect Continuous อดีตก่อนใครๆ อ้อ! ต้องกำลังทำด้วยจ้า, Future Perfect Continuous เน้นอนาคตที่ทำน๊าน...นาน

   

  

ชื่อหนังสือ          คู่มือทำธุรกิจบนไลน์ - ตัวช่วยลูกค้าติด ธุรกิจ

                          โต ฉบับปรับปรุงใหม่ 2020 = LINE official

                          account handbook

ชื่อผู้แต่ง            มัณฑิตา จินดา

Call no.              HF5415.1265 ม63ค75 2563

 

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ประเภทบัญชีธุรกิจ, การสร้างบัญชี, การตั้งค่าบัญชี, การเพิ่ม Follower, การเพิ่มและการจัดการสิทธิ์แอดมิน, การสมัคร Premium ID, ข้อความทักทายเพื่อนใหม่, ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ, การปิด-เปิดข้อความตอบกลับอัตโนมัติและแชท, การตั้งค่าแชท, การสำรองข้อมูลประวัติการแชท, การบรอดแคสต์ข้อความ, ไทม์ไลน์, คูปอง, บัตรสะสมแต้ม, ริชเมสเซจ, การ์ดเมสเซจ, ริชเมนู, ริชวิดีโอ, แบบสอบถาม, ข้อมูลเชิงลึก, หน้าโปรไฟล์, การบริดแคสต์หลายบัญชีด้วย Account Group, การตรวจสอบแพ็กเกจและการชำระเงิน, การจำกัดจำนวนข้อความ, Line Ads Platform, ราคาแพ็กเกจรายเดือนและรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ

    

    

 

 

 

 

 

 

ชื่อหนังสือ           การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงปฏิบัติการ

ชื่อผู้แต่ง             จิราภรณ์ เมืองประทับ

Call no.               QA76.9.B45 จ64ก64

 

หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ประโยชน์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่นี้ นอกจากจะนำเสนอความรู้ทางด้านทฤษฎีที่นำมาใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ยังเน้นให้ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจสามารถทดลองวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ภาษา R เพื่อการวิเคราะห์แต่ละวิธี เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ จากข้อมูลขนาดใหญ่ โดยการรวบรวมและเรียบเรียงมาจาก หนังสือ ตำรา เอกสารทางวิชาการ วารสาร ตลอดจนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและความรู้สำหรับผู้สนใจศึกษา และนำไปประยุกต์ใช้งานต่อไป