หน้าหลัก

Login Formหนังสือใหม่

 

alt    

ชื่อหนังสือ         คู่มือทดสอบไอเดียธุรกิจ = Testing business ideas

ชื่อผู้แต่ง           แบลนด์, เดวิด เจ.

Call no.             HD30.28 บ84ค77

 

เนื้อหาหนังสือประกอบด้วย 4 ส่วน ส่วนที่ 1 การออกแบบ (Design) ส่วนที่ 2 การทดสอบ (Test) ส่วนที่ 3 การทดลอง (Experiments) ส่วนที่ 4 วิธีคิด (Mindset)

 

alt    

ชื่อหนังสือ         Marketing research 101 : คู่มือรู้ใจลูกค้าฉบับสมบูรณ์

ชื่อผู้แต่ง           ณกมล อัศวยนต์ชัย

Call no.             HF5415.2 ณ24ท64

 

เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ทำความรู้จักกับพื้นฐาน Marketing research, เตรียมตัวก่อนทำ Marketing research, กระบวนการทำ Marketing research, การทำ Marketing research ให้ออกมาเป็นรูปธรรม, วิธีประยุกต์ผลรีเสิร์ชเพื่อเพิ่มมูลค่า, ฝึกทำรีเสิร์ชด้วยตัวเอง

 

 alt   

ชื่อหนังสือ         เกมของคนที่มองเห็นอนาคต = The infinite game

ชื่อผู้แต่ง           ซิเน็ก, ไซมอน

Call no.             HD57.7 ซ67ก74

 

หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย 11 บท บทที่ 1 เกมแบบมีขอบเขตและเกมแบบไร้ขอบเขต บทที่ 2 ปณิธานอันดีงาม บทที่ 3 ที่คุณมีใช่ปณิธานหรือไม่ บทที่ 4 ผู้สืบสานปณิธาน บทที่ 5 ความรับผิดชอบของธุรกิจ (ฉบับปรับปรุงใหม่) บทที่ 6 ความมุ่งมั่นและทรัพยากร บทที่ 7 ทีมที่เชื่อใจกัน, บทที่ 8 ภาวะจริยธรรมเสื่อมถอย บทที่ 9 คู่ปรับที่คู่ควร บทที่ 10 ความยืดหยุ่นในการดำรงกิจการ บทที่ 11 ความกล้าหาญในการเป็นผู้นำ

 

alt    

ชื่อหนังสือ         100 กลยุทธ์การบริการลูกค้า = Service 10X coaching playbook

ชื่อผู้แต่ง           พีรพัฒน์ ตั้งสืบกุล

Call no.             HF5415.5 พ64ห36

 

Service 10X คือหนังสือที่รีดเอาหลักการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการให้บริการลูกค้าในองค์กรโดยการผสมผสาน Principle (หลักการ) Tools (เครื่องมือ) ทั้งในส่วนของ Hard Side Managerment และ Soft Side Management ไว้ในเล่มเดียวกัน เพื่อให้สามารถนำเนื้อหาในทุกๆ บทไปใช้งานได้จริงและตรงประเด็น

 

alt    

ชื่อหนังสือ         โซลาร์เซลล์ 101

ชื่อผู้แต่ง           เฉลิมพล สัตยาวุฒิพงศ์

Call no.             TJ810 ฉ74ซ94

 

หนังสือเล่มนี้ เนื้อหาจะเน้นให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการนำโซลาเซลล์ไปประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ ที่มีความสนใจจะนำโซลาร์เซลล์มาใช้งานให้เกิดประโยชน์ ประกอบด้วย พื้นฐานของโซลาร์เซลล์, อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบโซลาร์เซลล์, การประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ในแบบต่างๆ, การใช้โซลาร์เซลล์ในแบบ On-grid, การใช้งานโซลาร์เซลล์ในแบบ Off-grid, การใช้งานโซลาร์เซลล์ในแบบ Hybrid, ใช้โซลาร์เซลล์กับระบบปั๊มน้ำ, ข้อควรรู้และแนวทางการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคา

 

alt    

ชื่อหนังสือ         การวิเคราะห์โครงการลงทุน = Project investment analysis

ชื่อผู้แต่ง           เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์

Call no.             HD69.P75 ฉ74ก64

 

เนื้อหาหนังสือจะแบ่งออกเป็น 10 บท จะคลอบคลุมเนื้อหาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการลงทุน วงจรการวางแผนโครงการ การกำหนดโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ หลักเกณฑ์การประมินโครงการ การวิเคราะห์โครงการทางด้านการตลาด การวิเคราะห์โครงการทางด้านเทคนิค การวิเคราะห์โครงการทางด้านการเงิน การวิเคราะห์โครงการทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมและการจัดเตรียมเอกสารโครงการ

 

alt   

ชื่อหนังสือ         กลศาสตร์การแตกหัก

ชื่อผู้แต่ง           จิรพงศ์ กสิวิทย์อำนวย

Call no.             TA409 จ64ก45

 

เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย บทที่ 1 กล่าวถึงภาพรวม บทที่ 2 กลศาสตร์ของแข็ง บทที่ 3 กลศาสตร์การแตกหักยืดหยุ่นเชิงเส้น บทที่ 4 กลศาสตร์การแตกหักสำหรับการครากขนาดเล็ก บทที่ 5 กลศาสตร์การแตกหักอิลาสติก-พลาสติก บทที่ 6 ความต้านทานการแตกหัก และการวิเคราะห์การแตกหัก บทที่ 7 การเติบโตของรอยร้าวล้า บทที่ 8 การเติบโตของรอยร้าวที่ได้รับผลของสภาพแวดล้อม

 

alt      

ชื่อหนังสือ         คู่มือ Coding ภาษา C ฉบับสมบูรณ์

ชื่อผู้แต่ง           สุดา เธียรมนตรี

Call no.             QA76.73.C15 ส73ค77 2564

 

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา C ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปถึงการเขียนโปรแกรม เพื่อประยุกต์ใช้งาน

 

alt      

ชื่อหนังสือ         พัฒนา Application ด้วย React และ

                         React native

ชื่อผู้แต่ง           บัญชา ปะสีละเตสัง

Call no.             QA76.76.A65 บ63พ63

 

เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย บทที่ 1 การติดตั้งและพื้นฐานของ React บทที่ 2 การสร้างและใช้งาน Component บทที่ 3การกำหนดและจัดการ Event การใช้ Refs, State, Effect และ Context บทที่ 5 การกำหนดเส้นทางด้วย Route บทที่ 6 การกำหนดสไตล์ด้วย Bootstrap บทที่ 7 การรับและจัดการข้อมูลจากฟอร์ม บทที่ 8 การใช้ React ร่วมกับ Rest API (1) บทที่ 9 การใช้ ฑำฟแ ร่วมกับ Rest API (2) บทที่ 10 การใช้ React ร่วมกับ Rest API (3) บทที่ 11 สร้างและทดสอบ React บทที่ 12 การกำหนด StyleSheet และ Flexbox บทที่ 13 สร้าง UI ด้วย Core Component (1) บทที่ 14 สร้าง UI ด้วย Core Component (2) บทที่ 15 การสร้าง Navigation ระหว่างหน้าจอ บทที่ 16 การเข้าถึง API ของระบบ บทที่ 17 การใช้กล้องถ่ายภาพและสแกนโค้ด บทที่ 18 การเชื่อมต่อระหว่าง Mobile App กับ Rest API

 

 

alt      

ชื่อหนังสือ         สูตรลับหาสินค้าที่ตลาดต้องการ

ชื่อผู้แต่ง           สุมลรัตน์ ภิรมย์ธนากุล

Call no.             HF5415.1265 ส74ส73

 

เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ทำไมต้องเรียนรู้เทคนิคหาสินค้าที่ตลาดต้องการ, เข้าใจกลยุทธ์การหาสินค้าที่ตลาดต้องการ, Autocomplete ใช้ฟีเจอร์บ้านๆ ช่วยหาสินค้านำขาย Related Searches หาสินค้าน่าขายที่เกี่ยวข้องกัน, Google Trands สำรวจสนค้าฮิตติดเทรนด์ตลาด, ยืมมือ Keyword planner ช่วยหาสินค้าที่ตลาดต้องการ, แอบส่องสินค้าที่ตลาดต้องการใน Shopee และ Lazada, Ubersuggest เครื่องมือเทพช่วยหาสินค้าที่ตลาดต้องการ, Keysearch ครบเครื่องเรื่องวิเคราะห์สินค้า, Keyword surfer ส่วนขยายดีๆ ช่วยหาสินค้าโดนๆ

 

 

alt    


 

ชื่อหนังสือ         มนุษย์พันธุ์ผสม = The next generation

ชื่อผู้แต่ง           ไรอัน, โทนี

Call no.             HQ769 ร95ม37

 

เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที่ 1 สิ่งที่รอคอยลูกหลานของเราในโลกอนาคต, ส่วนที่ 2ความสามารถที่ลูกหลานของเราต้องมีเพื่อเอาตัวรอดในโลกอนาคต, ส่วนที่ 3 ลงมือสร้างสรรค์ชีวิตในโลกอนาคตที่ดียิ่งกว่าเดิม

 

 

alt      

ชื่อหนังสือ         คู่มือการเขียนแผนการตลาดอย่างมืออาชีพ :

                         สำหรับมือใหม่ และผู้ประกอบการ SME = The

                         marketing plan guidebook : for beginner

                         marketer, non-marketer and SME

ชื่อผู้แต่ง           สวัสดิ์ เก่งชน

Call no.             HF5415.13 ส56ค74

 

เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ จะมีทั้งหมด 9 บท บทที่ 1 กล่าวถึงบทสรุปของผู้บริหาร บทที่ 2 สถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน บทที่ 3 การวิเคราะห์ Swot และประเด็นสำคัญ บทที่ 4 การกำหนดวัตถุประสงค์ บทที่ 5 การกำหนดกลยุทธ์การตลาด บทที่ 6 การวางแผนปฏิบัติการ บทที่ 7 ประมาณการด้านการเงิน บทที่ 8 การควบคุมเมื่อนำแผนสู่การปฏิบัติ บทที่ 9 จะเป็นบทสรุป

 

 

alt      

ชื่อหนังสือ         Super Excel

ชื่อผู้แต่ง           นันทนี แขวงโสภา

Call no.             HF5548.4.M523 น63ซ73

 

เนื้อหาหนังสือประกอบด้วย บทที่ 1-2 รวบรวมเทคนิคและเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับโปรแกรม Excel บทที่ 3และ4 พูดถึงเทคนิคการใช้โปรแกรม Excel สร้างกราฟที่สามารถนำเสนอข้อมูลในแบบ Interactive โดยใช้ข้อมูลเพียงชุดเดียว แต่สามารถสร้างกราฟที่สรุปสาระสำคัญของข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบและหลากหลายมุมมอง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด บทที่ 5 พูดถึงการสร้างฟอร์มแบบต่างๆ เช่น เทคนิคการนำคอนโทรล ListBox และ MultPage มาใช้เพื่อให้ทำงานร่วมกับข้อมูลได้อย่างมืออาชีพตั้งแต่การป้อน แก้ไข ค้นหา เรียงลำดับ การใส่รูปภาพ สามารถทำได้อย่างรวดเร็วกว่าการเรียกใช้คำสั่งในแถบเมนูของเวิร์กชีต

 

 

alt      

ชื่อหนังสือ         คู่มือ Coding ภาษา Python ฉบับสมบูรณ์

ชื่อผู้แต่ง           สุดา เธียรมนตรี

Call no.             QA76.73.P98 ส73ค77

 

เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ มีทั้งหมด 17 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 รู้จักกับภาษา Python บทที่ 2 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษา Python บทที่ 3 ตัวแปร ชนิดข้อมูล นิพจน์ และดัวดำเนินการ บทที่ 4 การแสดงผลและการรับข้อมูล บทที่ 5 คำสั่งควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรม บทที่ 6 ข้อมูลชนิดเรียงลำดับ เซต และดิชันนารี บทที่ 7 ฟังก์ชัน บทที่ 8 การจัดการข้อผิดพลาด บทที่ 9 Graphic User Interface บทที่ 10 ตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ และ Event Handling บทที่ 11 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ บทที่ 12 ทำงานกับไฟล์ บทที่ 13 การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล บทที่ 14 การสร้าง GUI Form ด้วย PyQt และ Qt Designer บทที่ 15 การสร้างรายงานด้วย ReportLab บทที่ 16 Python กับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ บทที่ 17 Python กับงานด้าน Data Science

 

 

alt      

ชื่อหนังสือ         เปลี่ยนการค้นหาให้กลายเป็นยอดขายดัน

                         เว็บไซต์ให้เป็นที่ 1 ด้วย Google Ads

ชื่อผู้แต่ง           ศุภณัฐ สุขโข

Call no.             HF6146 ศ74ป74

 

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย Google Ads กับการตลาดยุคใหม่, เปิดบัญชีโฆษณา Google Ads, ค้นหา Keyword สุดปังเอามาทำโฆษณา, สร้างเคมเปญโฆษณาใน Google Ads, สร้างแคมเปญโฆษณาแบบ Display, วัดผลโฆษณาและวิเคราะห์ผล, Conversion tracking และ Remarketing, เจาะลึกการประมูลและการคิดราคา Google Ads, CPA และการประมูลโฆษณาเพื่อเพิ่มยอดขาย, รวมคำแนะนำและเทคนิค Google Ads

 

 

alt      

ชื่อหนังสือ         เทคโนโลยีไฮดรอลิกอุตสาหกรรม =

                         Industrial hydraulic technology

ชื่อผู้แต่ง           พรจิต ประทุมสุวรรณ

Call no.             TC160 พ42ท72

 

เนื้อหาภายในเล่มมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับระบบพรอพอร์ชันนัลไฮดรอลิก และระบบเซอร์โวไฮดรอลิก ที่เป็นการผสานเทคโนโลยีไฮดรอลิกไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการควบคุมเข้าไว้ในระบบ

 

 

alt      

ชื่อหนังสือ         PLC และการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์

ชื่อผู้แต่ง           พิศนุรัตน์ เขจร

Call no.             TJ223.T5 พ64พ68

 

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงการใช้ PLC FX series และ iQ-F series ในการควบคุมระบบเซอร์โวมอเตอร์ ซึ่งระบบเซอร์โว เป็นระบบเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนที่ของมอเตอร์ และนำมอเตอร์ไปขับเคลื่อนเครื่องจักรอีกที ระบบขับเคลื่อนเป็นระบบที่สำคัญของเครื่องจักรเนื่องจากการเคลื่อนที่เป็นสิ่งสำคัญในการผลิตสินค้าและบริการ และปัจจุบันระบบเซอร์โว เป็นสิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆ ของอุตสาหกรรมเนื่องจากสามารถควบคุมตำแหน่งและความเร็วการเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำ เพราะอุปกรณ์มีประสิทธิภาพสูงมาก ใช้งานง่ายขึ้น ราคาถูกลง