หน้าหลัก

Login Formเทคนิควงจรกรองความถี่เชิงซ้อนกินไฟต่ำสำหรับเครื่องรับส่งไร้สายชนิดบลูทูธ

ชื่อเรื่อง 

:   เทคนิควงจรกรองความถี่เชิงซ้อนกินไฟต่ำสำหรับเครื่องรับส่งไร้สายชนิดบลูทูธ
    Low power complex filtering techniques for Bluetooth wireless transceives
ชื่อผู้สร้างสรรค์งาน :    รังสิมันต์   สิทธิกร
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา :    ผศ.ดร.อภิศักดิ์ วรพิเชฐ
ระดับการศึกษา :    วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต
ชื่อสถาบัน :    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปีที่เสนอ :    2546
เอกสาร
:    AbstractTitlepage 1Titlepage 2