หน้าหลัก

Login Formวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต

# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 อัลกอริธึมปรับตัวได้แบบการประมาณความถี่คลื่นไซน์โดยตรงและโดยอ้อมสำหรับตัวกรองปรับตัวได้แบบเอฟไออาร์ พุธ, 19 กันยายน 2012
2 Detection and recognition strategies for a face authenticaiton system พุธ, 19 กันยายน 2012
3 Dynamics of solitions in heterogeneous nonlinear optical systems พุธ, 19 กันยายน 2012
4 เทคนิควงจรกรองความถี่เชิงซ้อนกินไฟต่ำสำหรับเครื่องรับส่งไร้สายชนิดบลูทูธ พุธ, 19 กันยายน 2012
5 สายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริปแบบเชื่อมต่อด้วยตัวเหนี่ยวนำและการประยุกต์ใช้งาน พุธ, 19 กันยายน 2012
6 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องรับแบบปรับตัวได้สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่ 3 พุธ, 19 กันยายน 2012