หน้าหลัก

Login Formวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต

# Article Title Date
1 อัลกอริธึมปรับตัวได้แบบการประมาณความถี่คลื่นไซน์โดยตรงและโดยอ้อมสำหรับตัวกรองปรับตัวได้แบบเอฟไออาร์ Wednesday, 19 September 2012
2 Detection and recognition strategies for a face authenticaiton system Wednesday, 19 September 2012
3 Dynamics of solitions in heterogeneous nonlinear optical systems Wednesday, 19 September 2012
4 เทคนิควงจรกรองความถี่เชิงซ้อนกินไฟต่ำสำหรับเครื่องรับส่งไร้สายชนิดบลูทูธ Wednesday, 19 September 2012
5 สายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสตริปแบบเชื่อมต่อด้วยตัวเหนี่ยวนำและการประยุกต์ใช้งาน Wednesday, 19 September 2012
6 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องรับแบบปรับตัวได้สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่ 3 Wednesday, 19 September 2012